برکه

برکه به فضایی گفته می شود که در آن آب جریان نداشته و راکد است .وجلوه طبیعت را به باغ و ویلا هدیه می کند. در واقع برکه  آبگیریاست غیر هندسی که از مصالحی شکل می گیرد که ان را به طبیعت نزدیک می کند. برای ساخت برکه ازسنگها ی ورقه ای از جمله سنگ قلوه، سنگ لاشه و … می توان بهره برد.برکه یکی از المان های موجود در محوطه سازی است که فضایی بسیار دلنشن و زیبا را در محوطه باغ  و ویلا فراهم می آورد.