محوطه سازی

محوطه سازی ویلا و فضای سبز فقط مختص کاشت و هرس و آبیاری گیاهان نیست بلکه ایجاد فضای جذاب و جادویی برای محوطه باغ و ویلا می تواند شما را به وجد و نشاط بیاورد.استفاده از ترکیب سنگ ورقه ای و سنگ رودخانه ای در محوطه ویلا، منظره ویلا را به چشم اندازی متفاوت و ایده آل تبدیل می کند.