پله

انتخاب سنگ مناسب برای قسمت بیرونی باغ و ویلا بسیار حائز اهمیت است. معمولا استفاده از سنگهای ورقه ای به دلیل مقاومت بالا در مقابل سایش ، رطوبت و ضربه ،بسیار مورد استفاده است
پلکان ورودی باغ و ویلاکه در فضای باز قرار گرفته است حتما باید سطح آن از اصطحکاک کافی برخوردار باشد تا در مواقع بارندگی و یخبندان افراد براحتی از روی آن تردد کنند.