آبنما سنگ آتشفشانی

آبنما سنگ آتشفشانی

سنگهای اتشفشانی از نظر فرم و بافت و رنگ بسیار شبیه به صخره های طبیعی می باشند و

دارای وزنی بسیار کم و همچنین قابلیت  استفاده در دشوارترین قسمت های یک ابنمارا فراهم می آورند.

از این نوع سنگ در ساخت آبنماها، برکه و تزئینات داخلی و خارجی باغ و ویلا با استفاده سنگ اتشفشانی انجام می گردد.

برای استفاده جهت ساخت آبنما شما میتوانید از سایز بزرگ استفاده کنید.

از طرفی به دلیل داشتن تنوع رنگ  متفاوت فضایی آرام بخش و طبیعی ایجاد نمایید.

ویژگی های این نوع سنگ به افزایش استحکام و عمر آبنما و همچنین به دلیل عایق بودن حرارت از تغییر دما آب جلوگیری خواهد کرد.