برکه

برکه

برکه به فضایی گفته می شود که در آن آب جریان نداشته و راکد است .

و جلوه طبیعت را به باغ و ویلا هدیه می کند.

در واقع برکه  آبگیری است غیر هندسی که از مصالحی شکل می گیرد

که ان را به طبیعت نزدیک می کند.

برای ساخت برکه ازسنگها ی ورقه ای از جمله سنگ قلوه، سنگ لاشه و … می توان بهره برد.

برکه یکی از المان های موجود در محوطه سازی است که فضایی بسیار دلنشن و زیبا را در محوطه باغ  و ویلا فراهم می آورد.