محوطه سازی

ایجاد فضای باز

محوطه سازی ویلا و فضای سبز فقط مختص کاشت و هرس و آبیاری گیاهان نیست

بلکه ایجاد فضای جذاب و جادویی برای محوطه باغ و ویلا می تواند شما

را به وجد و نشاط بیاورد.

استفاده از ترکیب سنگ ورقه ای و سنگ رودخانه ای در محوطه ویلا،

منظره ویلا را به چشم اندازی متفاوت و ایده آل تبدیل می کند.