پله

پله

انتخاب سنگ مناسب برای قسمت بیرونی باغ و ویلا بسیار حائز اهمیت است.

معمولا استفاده از سنگهای ورقه ای به دلیل مقاومت بالا در مقابل سایش ، رطوبت و ضربه ،بسیار مورد استفاده است.

پلکان ورودی باغ و ویلا که در فضای باز قرار گرفته است

حتما باید سطح آن از اصطحکاک کافی برخوردار باشد

تا در مواقع بارندگی و یخبندان افراد براحتی از روی آن تردد کنند.