سنگ ورقه ای شیست
سنگ ورقه ای اسلیت
سنگ قلوه ای فرآوری شده
سنگ رودخانه ای
آبنما سنگ آتشفشانی
آبنما دیواری
آبنما صخره ای
آتشکده
برکه
پله
شومینه